Jaanus Siniväli ja Maria Jönsson

 

19.10 Vaikuse kontserdid Rahvusraamatukogus

Rahvusraamatukogu Muusikasaal, VIII korrus (Tõnismägi 2)

kell 16:00

 

Maria Jönsson´i ja Jaanus Siniväli vaiksete helide („Silent Music”) projekt on fikseeritud vormiga helisündmus, mis koosneb improvisatoorsetest helikeskkondadest eesmärgiga elavdada kuulajate helitaju läbi helitugevuse, -tämbri ning mängijate asetuse ruumis. Selle saavutamiseks peab ruum helide liikumisel heliallikast kuulajani minimeerima otsehelisid ning soodustama teise järgu helipeegeldusi. Seeläbi väheneb kuulaja loomulik võime määratleda heliallika asukohta ning väheneb ka helitugevus. Heli ise tekib vaiksete flöödi ning kontrabassi helide sulandumisel. Helitugevus liigub kohati mittetajutava ning tajutava piiril, võimaldades kuulajal helisid registreerida või lasta tajul ja kujutlusvõimel mängida võimaliku tulemusega.

https://jaanussinivali.com/