Marta-Liisa Talvet “Ökoloogiline muusika” (loeng)

 

24.10.20 Helikoosolek

Kultuuriklubi Salong (Vanemuise 18)

kell 15:00

 

Loeng/ arutelu “Ökoloogiline muusika” põhineb  Marta-Liisa Talveti uurimistöö ainetel. Tema muusika, laiemalt heli loomingulise organiseerimise praktikate võimet mõtestada inimese ja keskkonna (või ka inimese ja looduse, täpsemalt inimese ja teiste liikide ja eluvormide) suhteid. Muusika on miski, mis esteetilise, kunstilise praktikana kujutab endast sekundaarset modelleerivat süsteemi, kultuuri keelt, kuid samal ajal on tal konkreetse füüsikalise materjali näol olemas tugev suhe mitte-keelelise tähendustasandiga. Muusika süntaktilise ning vahetu kehalisel tajul põhineva ajalisruumilise tähendustasandi olulisuse näol võib helilises praktikas peituda võti mõistmaks paremini ka teiste liikide, näiteks lindude kommunikatsioonisüsteeme. Marta-Liisa küsib, kas ja kuidas on ökokriitilised ja posthumanistlikud mõttevoolud jõudnud kaasaegse muusika või helikunsti maastikule. Kas muusikale on võimalik läheneda antropotsentrismi-üleselt? Mida on meil võimalik kuulamisel põhineva esteetika kohta avastada, arvestades teiste liikide suhtlemist? Kas helilisel materjalil on oma agentsus, mida on võimalik eraldada kultuurilistest viidetest?

Marta-Liisa Talvet on Tartust pärit noor helilooja, kes on lõpetanud H.Elleri nim. muusikakooli kompositsiooni erialal Alo Põldmäe ja Age Veeroosi juhendamisel. Alates 2017 õpib ta Tartu Ülikoolis semiootikat ja kultuuriteooriat ning alates 2019 kevadest Berliini Kunstide Ülikoolis kompositsiooni Elena Mendoza juhendamisel. Ta on osalenud meistriklassides heliloojate juures nagu Chaya Czernowin, Helena Tulve, Toivo Tulev. Tema teoseid on esitatud Berliinis Ensemble Ilinx poolt ning festivalidel nagu ISCM World Music Days ja AFEKT festival ning Helsingi Kliimakonverentsil. Ta keskendub nii oma loomingus kui uurimistöös ökoloogiliste ja posthumanistlike kontseptsioonide sidumisele muusika ja helikunsti teoreetiliste raamistikega. Ta on TaHe kaasaegse muusika ühenduse üks asutajatest.

https://et.wikipedia.org/wiki/Marta-Liisa_Talvet