19.03 – 12.04 näitus “Hargnevate helide aed”

Tartu Kunstimaja Suur saal (Vanemuise 26)

Avamine 19.03 kell 18:00

Näituse “Hargnevate helide aed” eesmärgiks on esitleda seni Üle Heli festivali fookuses olnud olulisemaid heli ja ruumiga seotud ideid galerii keskkonnas. Kui väljend „festival kui kunstiteos” kõlab justkui metafoorina, siis käesoleva näituse eesmärgiks on see metafoor ellu äratada ja teha see ka Timo Tootsi poolt loodavate tehnoloogilise kunsti lahenduste abil näitusekülastaja jaoks interatkiivseks. Näituse keskseks teoseks on installatsioon “Hargnevate helide aed” Tartu Kunstimaja suures saalis, mis koosneb Timo Tootsi poolt ehitatud ruumilise heli mikserist ehk linkispace’ist, Eike Epliku skulptuuridest, Aivar Tõnso ja teiste helikunstnike poolt loodud ruumis liikuvatest helidest ning neid vahendavatest kõlarimetsast (kokku 16 eraldiseisvat kanalit). Lisaks võib leida küljeruumides kommentaare ja täiendusi peasaali installatsioonis toimuvale ning heli ja ruumi teemale üldisemalt. Metafoorsel tasandil on “Hargnevate helide aed” inspireeritud Jorge Luis Borges´e novellist “Hargnevate teede aed”, milles avalduv filosoofiline ja labürintlik aegruumi käsitlus ning kujutluste hargnevus aitavad mõtestada installatsiooni helikäsitlust, milles kasutatud helid on omakorda inspireeritud Umberto Eco “Legendaarsete maade raamatust” (“The Book Of Legendary Lands”) ning Alberto Mangueli ja Gianni Guadalupi “Imaginaarsete kohtade sõnastikust” (“The Dictionary Of Imaginary Places”). Kui Borgese novellis aiana kujutletud labürint osutus tegelikkuses krüptiliseks ja arusaamatuks raamatuks, siis installatsiooni käigus raamatutest ja tekstidest pärit kujuteldavate maailmade labürint saab helilise vormi. Selliste abstraktsete konstruktsioonide abil on võimalik viidata Üle Heli kontekstis kahele vast ehk kõige huvitavamatele heli ja ruumiga seotud küsimusele, millest üks on seotud heli võimega luua kuulaja teadvuses kujutluspilte ja teine reaalsussesse toodud labürindiga ehk võimalusele füüsilises maailmas kogeda heliteose sees liikumist. Kogemus, mis on hetkel valitsevaid kontserditraditsioone arvestades võimalik pigem galeriis.