20.03-12.04 näitus “Hargnevate helide aed” Tartu Kunstimajas

(avamine 19.03 kell 18:00)

19.03-21.03 Üle Heli minifestival erinevates kohtades Tartus

Nii Üle Heli festivali kui ka näituse “Hargnevate helide aed” eesmärgiks on helikunsti ja kujutava kunsti sünteesimine ja selle sünteesi toomine läbi festivali tegevuste erinevate publikute ette.

Üle Heli sündmuste korraldamine Tartus sai alguse mõttest katsetada ja edasi arendada varasemate festivalide toimumise käigus sündinud ideid näituse formaadis. Sobivaim võimalus selleks avanes Tartu Kunstimaja suures saalis 2020.a. kevadel. Projekti ettevalmistamisega paralleelselt hakkas aga idanema idee korraldada näituse avamise ajal kolmepäevane minifestival ja seda ka põhjusel, et Üle Heli ei ole kogu oma eksistentsi vältel jõudnud veel Tartut külastada. Otsust toetas ka asjaolu, et Üle Heli eelkäija festival Hea Uus Heli korraldas regulaarselt õnnestunud satelliitsündmusi Tartus, mis aitasid oluliselt elavdada regioonidevahelist suhtlust. Üle Heli minifestivali korraldamine Tartus on õigustatud ka põhjusel, et paljud festivaliga lähedalt seotud kunstnikud ja muusikud on Tartu juurtega.

Üle Heli programmi koostamise aluseks on olnud zanrimääratluste asemel erinevad teemafookused. Need on läbi aastate üksteisest välja kasvanud orgaaniliselt ja olnud kõik kas otseselt või kaudselt seotud heli ja ruumi suhete uurimisega. Tartus toimuvate sündmuste eesmärgiks on heli ja ruumi teema kokku võtta. Järgmine Üle Heli festival Tallinnas toimub alles sügisel 2021 ja siis on fookuses juba uued teemad.