Alo Allik “Sound in Space, Space in Sound” (loeng)

 

19.10 Rahvusraamatukogu muusikaosakond, VIII korrus (Tõnismägi 2)

kell 14:30

 

Alo Allik on elektronmuusik, kes tegeleb kontsertesinemistel kodeeritud elektronmuusika ja generatiivse arvutigraafikaga. Teda huvitab tehnoloogia, loovuse ja traditsiooni vaheliste sidemete avastamine ning loomine. Alo Allik on aktiivselt võtnud osa ka Algorave liikumisest,  kombineerides traditsionaalseid rütmiskeeme algoritmiliste sünteesidega. Alo töötab Londonis õppejõuna ja tema uurimisteemaks postdoktorantuuris on heli ruumis. Samal teemal annab ta ka lühiloengu Üle Heli festivali raames ja see kannab nimetust “Sound in Space, Space in Sound”.

http://tehis.net/