Algorütmid

28.10 Von Glehni teater

kell 20:00

Ambinet-techno maailmas tegutsevad Algorütmid väljuvad Von Glehni teatris oma mugavustsoonist ja kirjutavad osa kuuldavast helist programmeerimiskeeles closure. Taolist metoodikat on seni praktiseeritud kõrvalseisja pilgu eest varjatult koduse stuudio seinte vahel. Programmist tulevad algoritmid söödetaskse süntesaatoritele, sealt edasi ruumi. Debuggimine toimub kuulaja lihastes . Senised katsetused lubavad x = random(width); y = random(height);

soundcloud.com/algorutmid