Erik Alalooga “Random Light Orchestra”

23.10 Üle Heli Hallis

Klubi Hall (Peetri 6)

kell 20:00-01:00, Mesila lava

Random Light Orchestra on heliperformance mehhaanilistel masinatel. Isetehtud masinaid liigutavad aeglased vahelduvvoolumootorid. Performance komponeerub kokku analoog-juhusegeneraatori (JG) ning autori improvisatsiooni sünteesi tulemusena. Juhusegeneraatori keskseks seadmeks on hämaralüliti. Valgussensorit kasutav lüliti ühendab vooluringi kui ruum on piisavalt pime ning katkestab kui on piisavalt valge. Vooluringi võib ühendada misiganes 230 voldiga töötava seadme. JG-s on selleks seadmeks lamp, mis on asetatud hämaralüliti „silma“ ette. Selle tulemusena hakkab JG ennast ise sisse ja välja lülitama. Kui lülitiga ühendatud lamp on kustunud lülitab sensor selle sisse ning kui lamp põleb, siis lülitab välja. Kuna nii sisse kui väljalülitamine toimub mõnesekundilise viivitusega, siis hakkab JG ennast teatavas rütmis sisse ja välja lülitama. Plinkiva lambipirniga on rööbiti ühendatud helimasina mootor, mille tulemusena hakkab masin töötama samas rütmis, milles plingib JG lamp. Igale masinale on konstrueeritud oma autonoomne juhusegeneraator, mis käivitab ja seiskab konkreetset objekti. Kuna JG tsüklid erinevad lähtuvalt sensorit mõjutava lambi valguse tugevusest aga ka füüsilist lülitust teostava relee ebatäpsusest, siis masinate käivitamise muster on pidevas muutumises. Seeläbi on pidevas muutmises ka helimaastik. Juhuslikkust lisab veel fakt, et vahelduvvoolumootorite puhul ei ole iial ette teada kummas suunas ta sisse lülitades liikumist alustab. Ettearvamatus rütmis liikuvad mootorid käivitavad isetehtud mehhaanilisi helitekitavaid seadmeid millede impulsse võimendatakse kontaktmikrofonide abil ning töödeldakse reaalajas elektrooniliste efektidega.

https://www.youtube.com/user/alalooga